Borçlar Hukuku

Borçlar Hukuku

Türkiyedeki taşınmazlarınızın alım, satım, kamulaştırma, imar, kiralama gibi işlemlerinden doğan hertürlü dava ve işlemlerden dolayı vekillik. Sözleşme ve ihtarname hazırlanması.

Kiracılarınızın tahliyesi, ödenmeyen kiraların tahsili için icra ve tahliye takiplerinin gerekirse dava vekilliğinin yapılması.

Gayrimenkullerinizin tapu kayıtlarındaki hatalı kayıtların düzeltilmesi, tapu iptal ve tescil davaları.