İcra ve İflas Hukuku

İcra ve İflas Hukuku

Borçlusu veya konusu Türkiyede bulunan hertürlü alacak ve borçlarınızdan dolayı icra takiplerinin, takibe ve borca itirazların yapılması.

Alacaklarınızın tahsili için borçlunun Türkiyedeki malvarlığının araştırılması, haciz ve satış işlemlerinin takibi, dava vekilliği.