Ana sayfa

Avukat

Yüksel CAN

Devamını oku

Her zaman müvvekilerimizin yanındayız.

Açılış saatlerinde bizi arayabilirsiniz:

(+49) 30 2100 2161

Hızlı

Güvenilir

Ekonomik

İnsancıl

Avukat Yüksel CAN’ın Web sitesine Hoş Geldiniz

Yurtdışında yaşayan vatandaşlarımızın Türkiyedeki hukuki sorunlarına, dava ve  iş takiplerine yardımcı olmak için                       Berlin büromuzla hizmetinizdeyiz.

Hizmetlerimiz:


Boşanma; Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarınız için davacı veya davalı vekilliği. Boşanmaya bağlı haklar Nafaka, tazminat, velayet, babalık, nesebin reddi, malpaylaşımı, katkı payı, malrejiminin değiştirilmesi.

Veraset ilamı (mirascılık belgesi) çıkarılması, ölenin malvarlığının araştırılması, mirascılar arasında, mirasın taksimi, miras payının devri, miras payından feragat anlaşmalarının, Vasiyetname ve diger ölüme bağlı tasarrufların

Türkiyedeki taşınmazlarınızın alım, satım, kamulaştırma, imar, kiralama gibi işlemlerinden doğan hertürlü dava ve işlemlerden dolayı vekillik. Sözleşme ve ihtarname hazırlanması. Kiracılarınızın tahliyesi, ödenmeyen kiraların tahsili

Nüfus müdürlüklerine karşı yaş, isim, soyisim değişikliği ve nüfus kaydında oluşmuş hetrtürlü hatalı kayıtların düzeltilmesi davalarınız için davacı vekilliği. Nüfus müdürlükleri ve bakanlık bünyesinde dava

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde emeklilik borşlanması, maaş tahsis talepleri vesair hertürlü sorununuzun çüzümünde dava vekilliği ve dava dışı işlemlerin takibi. Emeklilik şartlarının ve borçlanma miktarının

Türkiyede yapmış olduğunuz kazalar nedeniyle uğradığınız maddi ve manevi zararların tazmini için dava vekilliği. Hasar tespit, tercüme işleri ve karşıtarafın sigortasından alınacak hasar bedellerinin tahsil