Kadromuz

Kadromuz

CANHUKUK Bürosuna hoşgeldiniz.

2002 yılından Yüksel Can tarafından Almanya – Berlin kentinde kurulmuştur. 2009’dan itibaren Brl/Kammergericht’e kayıtlıtlı Türk hukuku avukatı olup halihazırda Berlin büromuzu yönetmektedir.

Bizi başarılı eden üç önemli sütunler.


Mükemmellik taahhüdü

Adalet için bir tutku

Adil fiyatlandırma dürtüsü

Bu üçün kanıtladığı: Müvekkilerimizin bize güvenini kazandırmak.

We are the best in:


Boşanma; Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarınız için davacı veya davalı vekilliği. Boşanmaya bağlı haklar Nafaka, tazminat, velayet, babalık, nesebin reddi, malpaylaşımı, katkı payı, malrejiminin değiştirilmesi.

Veraset ilamı (mirascılık belgesi) çıkarılması, ölenin malvarlığının araştırılması, mirascılar arasında, mirasın taksimi, miras payının devri, miras payından feragat anlaşmalarının, Vasiyetname ve diger ölüme bağlı tasarrufların

Türkiyedeki taşınmazlarınızın alım, satım, kamulaştırma, imar, kiralama gibi işlemlerinden doğan hertürlü dava ve işlemlerden dolayı vekillik. Sözleşme ve ihtarname hazırlanması. Kiracılarınızın tahliyesi, ödenmeyen kiraların tahsili

Lawyers and Paralegals


Yüksel CAN
Yüksel CAN
CEO Avukat
1969 Konya Derebucak doğumludur. Liseyi İzmir özel fatih kolejinde, üniversiteyi Ankara üniversitesi hukuk fakültesinde tamamlamıştır. 1995 yılından beri İzmir barosuna bağlı avukat olarak serbest meslek
Gülsüm CAN-ÖNGÜÇ
Gülsüm CAN-ÖNGÜÇ
Avukat
1971 İzmir Gültepe doğumludur. Liseyi İzmir özel fatih kolejinde, üniversiteyi İzmir Dokuz Eylül üniversitesi hukuk fakültesinde tamamlamıştır. 1998 yılından beri İzmir Barosuna bağlı avukat olarak
Tenzile ÇÖMEN ÖZEL
Tenzile ÇÖMEN ÖZEL
Avukat
….. Manisa doğumludur. Liseyi ………………. lisesinde, Üniversiteyi …………….. Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. …….. yılından beri İzmir Barosuna Bağlı avukat olarak serbest meslek mensubudur. İzmir merkez
Pelin …
Pelin …
Avukat
….. İzmir doğumludur. Liseyi ………………. lisesinde, Üniversiteyi …………….. Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. İzmir merkez büromuzda yönetici katip olarak çalışmaktadır.

%

A percentage of individual cases that we take yearly, on average

%

A share of commercial/business cases that we process yearly

%

This is how many cases we end up winning, either civil or commercial

Are You a Senior at a Law School or a Post-graduate with at Least a Masters Degree in Law?

If either of the answers is yes, than we’ve got a job opening waiting for you to apply!
Careers

Contact Us