Hizmetlerimiz

Dava Takibi

Aile Hukuku

Boşanma; Anlaşmalı veya çekişmeli boşanma davalarınız için davacı veya davalı vekilliği. Boşanmaya bağlı haklar Nafaka, tazminat, velayet, babalık, nesebin reddi, malpaylaşımı, katkı payı, malrejiminin değiştirilmesi.

Miras Hukuku

Veraset ilamı (mirascılık belgesi) çıkarılması, ölenin malvarlığının araştırılması, mirascılar arasında, mirasın taksimi, miras payının devri, miras payından feragat anlaşmalarının, Vasiyetname ve diger ölüme bağlı tasarrufların

Borçlar Hukuku

Türkiyedeki taşınmazlarınızın alım, satım, kamulaştırma, imar, kiralama gibi işlemlerinden doğan hertürlü dava ve işlemlerden dolayı vekillik. Sözleşme ve ihtarname hazırlanması. Kiracılarınızın tahliyesi, ödenmeyen kiraların tahsili

Şahsın Hukuku

Nüfus müdürlüklerine karşı yaş, isim, soyisim değişikliği ve nüfus kaydında oluşmuş hetrtürlü hatalı kayıtların düzeltilmesi davalarınız için davacı vekilliği. Nüfus müdürlükleri ve bakanlık bünyesinde dava

Sosyal Güvenlik Hukuku

Sosyal Güvenlik Kurumu bünyesinde emeklilik borşlanması, maaş tahsis talepleri vesair hertürlü sorununuzun çüzümünde dava vekilliği ve dava dışı işlemlerin takibi. Emeklilik şartlarının ve borçlanma miktarının

Trafik Hukuku

Türkiyede yapmış olduğunuz kazalar nedeniyle uğradığınız maddi ve manevi zararların tazmini için dava vekilliği. Hasar tespit, tercüme işleri ve karşıtarafın sigortasından alınacak hasar bedellerinin tahsil

Ceza Hukuku

Sulh, Asliye ve Ağır ceza mahkemelerinde sanık ve mağdur vekilliği. Şikayet ve suç duyurusu dilekçelerinin hazırlanması ve gerekli müracaatların yapılması. Sabıka kayıtlarının ve sicillerin silinmesi

İcra ve İflas Hukuku

Borçlusu veya konusu Türkiyede bulunan hertürlü alacak ve borçlarınızdan dolayı icra takiplerinin, takibe ve borca itirazların yapılması. Alacaklarınızın tahsili için borçlunun Türkiyedeki malvarlığının araştırılması, haciz