Miras Hukuku

Miras Hukuku

Veraset ilamı (mirascılık belgesi) çıkarılması, ölenin malvarlığının araştırılması, mirascılar arasında, mirasın taksimi, miras payının devri, miras payından feragat anlaşmalarının, Vasiyetname ve diger ölüme bağlı tasarrufların tanzimi ve ifası için gerekli hazırlık ve temsil işleri.

Miras nedeniyle açılacak ortaklığın giderilmesi, miras payının iadesi (denkleştirme), miraspayındaki saklı payın iadesi (tenkis), miras bırakanın ölümünden önceki tasarruflarının iptali, vasiyetnamenin iptali davalarında davacı veya davalı vekilliği.