Tenzile ÇÖMEN ÖZEL

Tenzile ÇÖMEN ÖZEL

Avukat

Türkiye, Izmir

….. Manisa doğumludur. Liseyi ………………. lisesinde, Üniversiteyi …………….. Üniversitesi Hukuk Fakültesinde tamamlamıştır. …….. yılından beri İzmir Barosuna Bağlı avukat olarak serbest meslek mensubudur. İzmir merkez partnerimizdir.